News

Wizyta Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz „Krainy Podkarpacie” w Szwecji.

W dniach 14-16 kwietnia 2014r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z grupą ekspertów oraz Koordynatorem Klastra „Kraina Podkarpacie” wziął udział w wizycie studyjnej do Szwecji. Celem organizowanego przez Klaster wyjazdu  było odwiedzenie regionu Skania na południu Szwecji oraz zapoznanie się z najlepszymi praktykami w obszarze: „zielonego”, plus energetycznego budownictwa, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyjazd został oceniony jako niezwykle inspirujący i pouczający i planowane są kolejne kroki mające na celu implementację najlepszych skandynawskich rozwiązań do warunków podkarpackich.