News

I spotkanie fokusowe w ramach projektu MASIT_COD

Rozpoczęły się spotkania fokusowe w ramach projektu MASIT_COD.  

Pierwsze spotkanie z ekspertami odbyło się w gminie Czudec, w powiecie strzyżowskim. Zostały zaprezentowane i skonsultowane prace nad portalem przez partnera w projekcie - firmę NOMINO. Dyskusja, będąca częścią badań Sektora Jakości Życia, była moderowana przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedsiębiorcy, mieszkańcy i samorządowcy pomogli lepiej Zespołowi Badawczemu poznać potencjał Sektora Jakości Życia w powiecie.

W najbliższym czasie planowane są podobne spotkania w powiecie ropczycko- sędziszowskim, rzeszowskim, przemyskim i lubaczowskim.