News

V edycja badania fokusowego w ramach projektu MASIT_COD

Piąte spotkanie z ekspertami reprezentującymi organizacje i instytucje działające w powiecie przemyskim odbyło się dnia 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i skonsultowane prace nad portalem prowadzone przez partnera w projekcie - firmę NOMINO. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych udało się lepiej rozpoznać potencjał Sektora Jakości Życia w powiecie przemyskim.