News

Podsumowanie fazy badawczej projektu MASIT_COD

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rezultatami fazy badawczej projektu o akronimie MASIT_COD, która zakończyła się dnia 31.08.2016 r. Faza ta miała na celu przeprowadzenie pogłębionych badań zasobów endogennych wybranych powiatów województwa podkarpackiego oraz wypracowanie modelu aktywizacji społeczności lokalnych wspieranego przez narzędzie IT – portal Synergos, umożliwiający społeczne współprojektowanie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych (co-design) w wybranych sektorach jakości życia: ekotechnologie, turystyka, zdrowie. Od dnia 01.09.2016 r. realizowana będzie faza pilotażowa w/w projektu, mająca na celu testowanie i rozwój opracowanych rozwiązań.

Projekt MASIT_COD został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne i jest realizowany przez Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” wraz z partnerami: Uniwersytetem Rzeszowskim, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o.