Cele Klastra Jakości Życia "Kraina Podkarpacie"

10 celów Klastra Kraina Podkarpacie

  • Zdefiniować rzeczywisty potencjał sektora Jakości Życia
  • Dostosować postawy społeczne do wymogów zrównoważonej turystyki
  • Zintegrować uczestników sektora
  • Pozyskać wsparcie lokalnych autorytetów
  • Dostosować lokalny system edukacji
  • Oczyścić i upiększyć naturę
  • Rozwinąć technologie wspierające sektor
  • Zapewnić wsparcie finansowe
  • Przyciągnąć krajowych i zagranicznych inwestorów
  • Promować regionalny sektor jakości życia