Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpackie" obejmuje:

3 kluczowe sektory jakości życia

Zrównoważona turystyka

 • Turystyka aktywna, wsparta hotelami, pensjonatami czy licznymi szlakami turystycznymi
 • Turystyka dziedzictwa, wsparta zamkami, dworkami, cerkwiami czy skansenami
 • Rekreacja, wsparta licznymi centrami sportowymi, polami golfowymi czy stadninami
 • Agroturystyka, wsparta ponad tysiącem gospodarstw agroturystycznych
 • Turystyka biznesowa, oparta głównie na światowej klasy przemyśle lotniczym
 • Turystyka religijna, bazująca na tradycji katolickiej, prawosławnej i żydowskiej

Zdrowie

 • Ośrodki medyczne, kliniki
 • Uzdrowiska, SPA
 • Turystyka medyczna
 • Opieka nad ludźmi starszymi
 • Żywność ekologiczna, wsparta dwoma tysiącami gospodarstw ekologicznych

Eko-technologie

 • Budownictwo ekologiczne
 • Infrastruktura ekologiczna
 • “Zielona” energia
 • Technologie dla turystyki i zdrowia
 • Recykling