Statut

Forma prawna: stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 19 października 2012 r.