Wizja Klastra Jakości Życia "Kraina Podkarpacie"

Dla realizacji tej odważnej wizji konieczne jest zgodne współdziałanie przedstawicieli gospodarki, nauki i władz samorządowych. Podkarpacie posiada wiele znaczących atutów, wspierających taką wizję rozwoju. Jest to przede wszystkim wspomniana już koncentracja firm przemysłu lotniczego, stowarzyszonych w najbardziej zaawansowanym klastrze polskim Dolina Lotnicza. Szybko rozwijająca się Dolina Lotnicza tworzy tysiące najwyższej jakości miejsc pracy, ale także jest źródłem wiedzy o najnowocześniejszych technologiach, które wykorzystane mogą być w nowo tworzonych sektorach. Sukces Doliny Lotniczej stał się inspiracją dla założycieli klastra Kraina Podkarpacie. Wizja rozwoju województwa opierać się będzie na dwóch „inteligentnych” specjalizacjach: zaawansowanym technologicznie lotnictwie oraz na sektorze Jakości Życia, zawierającym zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie.

Region posiada również dodatkowe atuty, takie jak, niski koszt pracy, dobry system edukacji, poprawiającą się infrastrukturę komunikacyjną, z międzynarodowym lotniskiem i autostradą oraz dobre doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych.

Województwo Podkarpackie posiada niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Szczególnie południowa i wschodnia część regionu, z przepięknym, polodowcowym ukształtowaniem terenu, stanowi wielki potencjał turystyczny. Centralna i północna część województwa posiada z kolei bardzo dobrze rozwinięty, czysty przemysł high-tech, głównie lotniczy, ale również IT i farmaceutyczny. Region, w którym od wieków stykały się religie katolicka, prawosławna i żydowska, szczyci się unikalnym dziedzictwem kulturowym i wieloma atrakcjami historycznej architektury tak religijnej jak i świeckiej.

Stolica województwa, Rzeszów, jest nowoczesnym i dynamicznym miastem, zamieszkałym przez 200 000 mieszkańców. Od kliku już lat lokuje się w czołówce polskich miast w rankingach bezpieczeństwa, czystości czy komfortu życia. Jest to prężne, sprawnie zarządzane miasto zaawansowanych technologii i ponad 60 000 studentów.