Projekty

Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i „zielone” Podkarpacie (GREEN HIGHLANDS)

Projekt „Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i „zielone” Podkarpacie” realizowany jest w partnerstwie, w tym także w partnerstwie ponadnarodowym. Liderem partnerstwa jest BD Center Sp. z o. o., Partnerem krajowym – Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie", natomiast Partnerem ponadnarodowym – Krinova Incubator & Science Park ze Szwecji.

   

Realizacja projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Cel projektu: zwiększenie transferu wiedzy między sektorem nauki i biznesu w województwie podkarpackim przez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym prowadzonym przez/z udziałem pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni do 30 VI 2015 r.

Czas realizacji: od 1 lipca 2014 do końca czerwca 2015 roku

Planowane działania: 

  • kompleksowe wsparcie o charakterze szkoleniowo-doradczym dla 17 firm - Członków Klastra 
  • dwie wizyty studyjne w Szwecji oraz przyjęcie partnera zagranicznego w Rzeszowie

Rezultaty: 

  • opracowanie pogłębionej analizy transferu wiedzy w kraju partnera 
  • dostosowanie metodologii szwedzkiej do warunków województwa podkarpackiego
  • zróżnicowane szkolenia z zakresu współpracy i zarządzania oraz „zielonych” rozwiązań dla 27 pracowników firm w tym z: technologii stosowanych w budownictwie, wykorzystania zielonych źródeł energii, najwyższych standardów usług w międzynarodowych usługach turystycznych I nowoczesnych obiektów medycznych
  • „skrojone na miarę” doradztwo indywidualne dla firm (17 raportów o sposobach wdrożenia wypracowanych rozwiązań z uczestnikami projektu)
  • Więcej informacji na stronie internetowej lidera projektu: www.green.bdcenter.pl