Projekty

Long Life Learning

Udział Klastra "Kraina Podkarpacie" wraz z partnerami z kraju i zagranicy w międzynarodowym projekcie pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji o projekcie znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.innpuls.pl/projekty/biezace-projekty/art,18,long-life-learning.html