Wydarzenia

Nowy projekt - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i “zielone” Podkarpacie

Klaster „Kraina Podkarpacie” został partnerem projektu mającego na celu zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy sektorami nauki i biznesu w województwie podkarpackim.

Działania finansowane przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmują wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla 13 przedsiębiorstw.

Ponadto 26 pracowników firm zostanie objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym przy udziale pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.