Wydarzenia

Walne Zebranie Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia “Kraina Podkarpacie” 2013

Walne Zebranie Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” odbyło się w dniu 25.06.2013r., w Głogowie Małopolskim, w siedzibie Członka Klastra NTB Active Club. Na zebraniu obecnych było 33 Członków Zwyczajnych, którym Pan Rafał Darecki, koordynator klastra, przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2012 oraz 2013. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie zatwierdziło bilans na rok 2012.

Pan prof. dr hab. Leszek Woźniak przedstawił rozwój klastra w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego a Prezes Zarządu Pani Monika Szymańska omówiła ambitne plany rozwoju i finansowania klastra na rok 2013.

Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Agata Rybka i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Sylwia Dziedzic określiły wyniki finansowe klastra jako bardzo dobre. Członkowie Honorowi: Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” Pan Marek Darecki oraz Dyrektor Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” Pan Andrzej Rybka, podkreślili wyjątkowo dynamiczny rozwój klastra i jego znakomitą perspektywę rozwoju.   

Klaster "Kraina Podkarpacie" podczas Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki w Brukseli

Dnia 23.05.2013 r. Rafał Darecki, koordynator klastra, zaprezentował ofertę klastra w siedzibie Federacji Przedsiębiorców Belgijskich w Brukseli, podczas Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki.

Więcej informacji: http://dompolskiwschodniej.eu/aktualnosci-czytaj/1147/wojewodztwo-podkarpackie-zaprezentowalo-swoja-oferte-z-branzy-life-quality-podczas-forum-polskiej-gospodarki-i-turystyki

Klaster „Kraina Podkarpacie” uczestniczy w debacie telewizyjnej pt. „Rozwój Rzeszowa i regionu”

5 maja 2013r. w TVP Rzeszów koordynator klastra przedstawił działania i plany rozwoju „Krainy Podkarpacie” przy okazji rozmowy panelowej o sprzedaży oferty turystycznej województwa podkarpackiego w czasie długiego weekendu majowego. Pokazano, że trzy kluczowe sektory jakości życia: zrównoważona turystyka, zdrowie i eko-technologie rozwijane przez klaster, wpisują się bardzo dobrze w działania władz samorządowych i priorytety przyszłego okresu finansowania 2014-2020.

Link do debaty: http://www.tvp.pl/rzeszow/informacja/dzisiaj-polityka/wideo/rozwoj-rzeszowa-i-regionu/11006176

Sektor Jakości Życia jako inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego

Podkarpacka Rada Innowacyjności określiła dwie główne ścieżki rozwoju województwa podkarpackiego: (I) nowoczesny przemysł lotniczy oraz (II) czyste środowisko związane z unikalnymi walorami krajobrazowymi i nieskażoną przyrodą. Wspomniane tzw. „inteligentne specjalizacje” będą kluczowe dla zrównoważonego rozwoju regionu wspieranego przez Unię Europejską w nowym okresie finansowania.

Jest to bardzo ważna i dobra wiadomość dla Klastra Kraina Podkarpacie, ponieważ działania Stowarzyszenia dotyczą bezpośrednio drugiego kierunku rozwoju m.in.: turystyki (w tym turystyki medycznej) oraz „sektora jakości życia" (rekreacji, opieki nad osobami starszymi i ekologicznej żywności).

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w artykule: http://www.si.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2300-w-jakich-kierunkach-bedzie-sie-rozwijac-podkarpackie 

Promocja Klastra „Kraina Podkarpacie” na konferencji w Brukseli

W dniu 6 marca 2013 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się międzynarodowa konferencja „Regionalne aspekty strategii Go China”. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” był prezentowany jak jedna z dwóch inteligentnych specjalności województwa podkarpackiego. 

Konferencja pt.: „Nowoczesna, zrównoważona turystyka – szansą na przełom gospodarczy powiatu strzyżowskiego”

W dniu 21.03.2013, w Pstrągowej w „Siedlisku Janczar”, odbyła się konferencja pt. „Nowoczesna, zrównoważona turystyka – szansą na przełom gospodarczy powiatu strzyżowskiego”. Organizatorzy spotkania, Pan Robert Godek, Starosta Strzyżowski, oraz Pani Monika Szymańska, Prezes Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia Kraina Podkarpacie, gościli przedstawicieli 60 instytucji i przedsiębiorstw: władz samorządowych, organizacji pozarządowych, dyrekcji obszarów chronionych, Lasów Państwowych, szkół, ośrodków kultury, lokalnych firm i mieszkańców powiatu strzyżowskiego zainteresowanych zrównoważonym rozwojem swojego regionu.

Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń projektu pt. „Model Aktywizacji Powiatu Strzyżowskiego (MAPS)”, który będzie realizowany przez Klaster we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. W ramach projektu będzie badany potencjał społeczny powiatu strzyżowskiego w perspektywie jego rozwoju gospodarczego, a w szczególności turystycznego.

Na ręce Pani Prezes Klastra zostały złożone listy intencyjne od starostwa powiatowego, gmin powiatu strzyżowskiego oraz Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, popierające planowane działania.

Nastąpiło również uroczyste przyjęcie Uniwersytetu Rzeszowskiego na Członka Stowarzyszenia Jakości Życia Klaster „Kraina Podkarpacie” poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej przez Pana prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego i Panią Monikę Szymańską, Prezes Klastra.

 

Forum Klastrów Podkarpacia

W dniu 27 lutego 2013 r. na zaproszenie Klastra Dolina Lotnicza spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawiciele klastrów działających w południowo-wschodniej części Polski. Deklaracja współpracy jaką podpisały obecne organizacje inicjuje wymianę doświadczeń i informacji, wspólne działania na rzecz zwiększenia znaczenia idei klastrów w gospodarce oraz projekty wynikające z interesów członków klastrów.

Kraina Podkarpacie w "Innowacyjne Podkarpackie"

W dniu 4-go lutego został wyemitowany program z cyklu Innowacyjne Podkarpackie, który w całości został poświęcony Klastrowi Kraina Podkarpacie. Poniżej znajduje się link, pod którym można obejrzeć pełny program:

http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/innowacyjne-podkarpackie/wideo/402/9991531

 

Kraina Podkarpacie w TVP Rzeszów

Podpisanie Listu Intencyjnego między "Doliną Lotniczą a "Krainą Podkarpacie"

W dniu 22-go listopada 2012 r. w Hotelu Prezydenckim miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie, podczas którego do Stowarzyszenia zostali przyjęci nowi członkowie. W tym samym dniu odbyła się również konferencja prasowa, w której uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, uczelni wyższych, przedstawiciele mediów oraz inni zaproszeni goście. Podczas konferencji zostały zaprezentowane zamierzenia klastra, a także odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Stowarzyszeniem "Dolina Lotnicza" a Stowarzyszeniem "Kraina Podkarpacie"