News

Zakończenie I modułu szkoleń – projekt Green Highlands

W pierwszym module szkoleń pn. „Współpraca i zarządzanie” zorganizowanym dla 27 uczestników projektu Green Highlands, znalazło się siedem tematów warsztatowych:

  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 z uwzględnieniem pozycji zw. zielonymi rozwiązaniami,
  • Networking: techniki budowania relacji biznesowych,
  • Zarządzanie innowacjami,
  • Zarządzanie kompleksami turystyczno- rekreacyjnymi z elementami marketingu,
  • Marketing usług turystycznych,
  • Warsztaty z pozyskiwania kapitału na innowacyjne projekty.

W lutym rozpocznie się II moduł pn. „Zielone rozwiązania”.