News

Zapytanie ofertowe (opracowanie graficzne logo projektu i księgi znaków)

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie graficzne logo projektu i księgi znaków. Poniżej znajdą Państwo pełną treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/1/2015 wraz z załącznikami.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na niniejszy adres e-mail do dnia 23.06.2015 r. do godz. 12.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie logo projektu.