News

Wyniki konkursu na nazwę portalu

Gratulujemy zwycięzcy konkursu i zapraszamy po odbiór nagrody!

Na zebraniu w dniu 1 października 2015 Komisja Konkursowa w składzie: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezes Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Prezes Nomino Sp. z o.o., Prezes KlasterPro.pl Sp. z o.o., Kierownik Projektu oraz Przewodniczący Zespołu Badawczego wybrała propozycję nazwy portalu „SYNERGOS” pochodzącą ze zgłoszenia nr 1.1/MASITCOD/2015.