News

Odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia (zapytanie ofertowe nr MASIT_COD/2/2016)

Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym NR MASIT_COD/2/2016 w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.