News

Synergos – współpraca dla rozwoju - Seminarium w ramach Projektu MASIT_COD

Dnia 19.09.2016 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się Seminarium pt. „Synergos – współpraca dla rozwoju” pod patronatem honorowym prof. Aleksandra Bobko, Senatora RP i sekretarza stanu MNiSW. Seminarium zostało zorganizowane dla przedstawicieli samorządów z terenu Podkarpacia zainteresowanych rezultatami Projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

W trakcie Seminarium przedstawiono wyniki fazy badawczej Projektu, zaprezentowano opracowany model aktywizacji społeczności lokalnych oraz omówiono działania planowane do realizacji w fazie pilotażowej. W fazie badawczej przeprowadzono pogłębione badania zasobów lokalnych oraz wypracowano narzędzie IT, którym jest portal Synergos, umożliwiający społeczne współprojektowanie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych (co-design) w pięciu powiatach objętych projektem. W fazie pilotażowej planowane jest m.in. testowanie i doskonalenie opracowanych rozwiązań. Organizacja Seminarium umożliwiła dyskusję na ich temat dzięki czemu będzie możliwe systematyczne dostosowywanie zaprojektowanych rozwiązań do potrzeb użytkowników.