News

Seminarium - Synergia wybranych walorów Podkarpacia

Dnia 15 marca 2017 r. odbyło się seminarium pt. "Synergia wybranych walorów Podkarpacia - zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT". Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)”, w którym Uniwersytet Rzeszowski pełnił rolę partnera  odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań społecznych. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

 

W spotkaniu udział wzięli:

- prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania

i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej

- dr hab., prof. UR Paweł Grata, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

- dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Wydział Medyczny UR

- Andrzej Rybka, pilot, członek Aeroklubu Rzeszowskiego

- Łukasz Smykla, Nomino Sp.z.o.o

- Przedsiębiorcy

- Organizacje pozarządowe

- Pracownicy naukowo-dydaktyczni UR

 

Celem spotkania była dyskusja z udziałem ekspertów w zakresie zdrowia, ekoinnowacji i awioturystyki na temat aktualnych potrzeb, oczekiwań oraz sposobów efektownego wdrażania i użytkowania rozwiązań komunikacyjnych dostępnych na platformie Synergos.