News

Ankieta „Zarządzanie rozwojem pracowników o niskich kwalifikacjach”.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o  wypełnienie ankiety nt. „Zarządzanie rozwojem pracowników o niskich kwalifikacjach”. Badania prowadzone są w ramach projektu "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy" i posłużą do przygotowania programów szkoleniowych oraz listy kursów/szkoleń w zakresie kompetencji technicznych/specjalistycznych skierowanych  do pracowników o najniższych kwalifikacjach.

Wypełnienie ankiety da możliwość uczestnictwa pracownikom Firmy w pilotażu programu szkoleniowego, sfinansowanego w ramach projektu.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://goo.gl/forms/B422SbiQafHfeRvh2   . Wyniki będą wykorzystane jedynie do celów projektowych i publikacji naukowych, a raport z badań udostępnimy Firmom uczestniczącym w badaniach, jeżeli wykażą zainteresowanie.