News

Podpisanie Listu Intencyjnego między "Doliną Lotniczą a "Krainą Podkarpacie"

W dniu 22-go listopada 2012 r. w Hotelu Prezydenckim miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie, podczas którego do Stowarzyszenia zostali przyjęci nowi członkowie. W tym samym dniu odbyła się również konferencja prasowa, w której uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, uczelni wyższych, przedstawiciele mediów oraz inni zaproszeni goście. Podczas konferencji zostały zaprezentowane zamierzenia klastra, a także odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Stowarzyszeniem "Dolina Lotnicza" a Stowarzyszeniem "Kraina Podkarpacie"