Projects

Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” wraz z partnerami: Uniwersytetem Rzeszowskim, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD)” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

  

 

 

Cel projektu:

Opracowanie modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego współtworzenie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia (zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie).

Czas realizacji:

• faza badawcza – od 01.06.2015 r. do 31.08.2016 r.
• faza pilotażowa – od 01.09.2016 r. do 30.04.2017 r.

Planowane działania:

1. Przeprowadzanie badań jakościowych i ilościowych dotyczących potencjału społecznego na obszarze realizacji projektu.
2. Stworzenie portalu umożliwiającego społeczny Co-design przez innowacyjne sposoby komunikacji, dystrybucji informacji i współpracy interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, władze lokalne, organizacje pozarządowe itp.) w powiatach objętych projektem.

Rezultaty:

Zidentyfikowany, wyzwolony i ekonomicznie wykorzystany potencjał endogenny w wybranych powiatach w województwie podkarpackim. Jest on niezbędny do poprawy jakości życia mieszkańców, a także profesjonalizacji działań wspólnot, samorządów, lokalnego biznesu, NGO i naukowców.

Powiaty objęte realizacją projektu: