Władze

  • Klaster ma formę prawną Stowarzyszenia
  • Najwyższą władzą klastra jest Walne Zgromadzenie Członków
  • Klastrem kieruje Zarząd
  • Rolę kontrolną sprawuje Komisja Rewizyjna
  • Codzienna aktywność klastra  prowadzona jest przez Koordynatora

 

ZARZĄD:

Leszek Woźniak - Członek Zarzadu

Prof. Leszek Woźniak - Prezes Zarządu
Politechnika Rzeszowska

Agata Rybka - Wiceprezes

Agata Rybka - Wiceprezes Zarządu
KlasterPro.pl

Rafał Darecki - Członek Zarządu/Koordynator

Rafał Darecki - Członek Zarządu/Koordynator
set2go