Wydarzenia

VII PODKARPACKI FESTIWAL SZARLOTKI

W imieniu Siedliska Janczar zapraszamy na VII Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Już 23-go października będziecie szansa na skosztowanie przepysznych szarlotek w Pstrągowej

Tegoroczny festiwal został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, a partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
 
 
 

Przedsiębiorstwo w czasie pandemii COVID-19 - bezpłatne spotkania dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz firmy doradczo-szkoleniowej INNpuls serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z Podkarpacia na cykl czterech szkoleń „Przedsiębiorstwo w czasie pandemii COVID-19”.

 

Spotkania mają charakter otwarty i prowadzone są z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting (nie wymaga instalacji).

 

Liczba miejsc ograniczona.

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji. 

https://innpuls.clickmeeting.com/

 

Program i tematy spotkań informacyjnych:

START: 12 listopada, godz. 9:00-13:00

TEMAT 1: Wdrożenie i organizacja pracy zdalnej w przedsiębiorstwie.

W trakcie meetingu dowiesz się między innymi:

✔czy Twoja firma powinna przejść na model pracy zdalnej?

identyfikacja szans i zagrożeń jakie wynikają z przyjęcia modelu pracy zdalnej,

✔ jakie są wymagane zasoby techniczne do prowadzenia pracy zdalnej?

✔ komunikacja w przedsiębiorstwie,

✔ procesy księgowe,

✔ zarządzanie kadrami

✔ oraz ćwiczenia praktyczne - case study

 

START: 17 listopada, godz. 9:00-13:00
TEMAT 2: Gospodarka bezodpadowa

✔ dochodzenie do gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie,

✔ cykl obiegu surowców, materiałów, produktów oraz odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym,

✔ najważniejsze krajowe oraz unijne normy i uregulowania dotyczące gospodarki odpadami.

 

START: 19 listopada, godz. 9:00-13:00

TEMAT 3: Organizacja sprzedaży przez Internet

✔ jak powinien wyglądać model sprzedaży?

✔ wybór odpowiedniego kanału dystrybucji, własny sklep internetowy

✔ sprzedaż na portalach aukcyjnych,

✔ sprzedaż poprzez media społeczności we

✔ ćwiczenia praktyczne - case study

 

START: 2 grudnia, godz. 9:00-13:00

TEMAT 4: Wsparcie dla przedsiębiorców w dobie pandemi COVID-19

✔ źródła i metody wsparcia oferowane przez instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe i banki

 

W załączeniu przesyłam materiały promujące.

LINK DO REJESTRACJI MIEJSC NA SPOTKANIA:

https://innpuls.clickmeeting.com/

 

LINK DO WYDARZENIA NA FB:

https://fb.me/e/1HDcsI2n6

 

Spotkanie z przedstawicielem akceleratora start-upów z Tel Awiwu

W dniu 19.02.2019 odbyło się spotkanie z z przedstawicielem akceleratora start-upów z Tel Awiwu. Miały miejsce rozmowy na temat możliwości współpracy i rozwoju wspólnych projektów w obszarze innowacji w sektorze jakości życia. 

Trwa realizacja fazy wdrożeniowej „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design”

W związku z realizacją fazy wdrożeniowej projektu „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” zachęcamy do korzystania z platformy Synergos (www.synergos.pl) dedykowanej pobudzaniu przedsiębiorczości i tworzenia sieci współpracy wśród lokalnych społeczeństw. Na platformie można znaleźć mnóstwo interesujących i pomocnych informacji, zareklamować swoją działalność oraz nawiązać kontakty celem realizacji nowych przedsięwzięć. Do pozytywnych wyników projektu należy rozwój oddolnych sieci współpracy w postaci mikroklastrów. Jednym z nich jest mikroklaster "Małe Bieszczady" tworzący się wśród przedsiębiorstw reprezentujących branżę turystyczną zlokalizowanych w Powiecie Strzyżowski. O postępach w rozwoju tej i innych podobnych inicjatyw będziemy na bieżąco informować na stronie Klastra.  

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy".

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb Państwa firm prowadzonych w ramach projektu "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy" realizowanego wspólnie z firmą INNpuls. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w poniższym dokumencie. 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_firmy_rekrutacja_LLL_projekt.pdf)pismo_firmy_rekrutacja_LLL_projekt.pdf[ ]644 Kb

RODO – klauzula informacyjna dla osób fizycznych będących członkami Stowarzyszenia "Kraina Podkarpacie".

Szanowni Członkowie,

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” przetwarza Państwa dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, zwane dalej Administratorem 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. mjr. Wacława Kopisto 8b/287, 35-315 Rzeszów lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia oraz realizowania praw wynikających ze statusu członka Stowarzyszenia.5. Przetwarzanie danych osobowych na ww. potrzeby mieści się w zakresie działalności statutowej Administratora 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia oraz projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie 7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w zakresie jakie pozyskał bezpośrednio od Państwa  i obejmuje następujące rodzaje danych : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: a. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, b. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, c. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, f. przeniesienia Państwa danych osobowych, g. wniesienia skargi do organu nadzorczego 9. Z powyższych praw można skorzystać: a. poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. b. za pomocą poczty tradycyjnej na adres al. mjr. Wacława Kopisto 8B/287, 35-315 Rzeszów. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 11. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych zadań oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z działalnością Stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od utraty statusu członka Stowarzyszenia 12. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim odbiorcom jak firmy kurierskie, urzędy oraz organy państwowe, a także podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem. Dane osobowe mogą zostać przekazane powyżej wymienionym podmiotom wyłącznie w celach związanych z działaniami statutowymi Stowarzyszenia oraz projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”.

 

Z poważaniem,

 Rafał Darecki

 Prezes Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”

 

 

Ankieta „Zarządzanie rozwojem pracowników o niskich kwalifikacjach”.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o  wypełnienie ankiety nt. „Zarządzanie rozwojem pracowników o niskich kwalifikacjach”. Badania prowadzone są w ramach projektu "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy" i posłużą do przygotowania programów szkoleniowych oraz listy kursów/szkoleń w zakresie kompetencji technicznych/specjalistycznych skierowanych  do pracowników o najniższych kwalifikacjach.

Wypełnienie ankiety da możliwość uczestnictwa pracownikom Firmy w pilotażu programu szkoleniowego, sfinansowanego w ramach projektu.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://goo.gl/forms/B422SbiQafHfeRvh2   . Wyniki będą wykorzystane jedynie do celów projektowych i publikacji naukowych, a raport z badań udostępnimy Firmom uczestniczącym w badaniach, jeżeli wykażą zainteresowanie.

Spotkanie w ramach Projektu Long Life Learning

W dniu 14 lutego 2018 roku o godzinie 9:00 w siedzibie firmy INNpuls w Rzeszowie odbędzie się spotkanie dotyczące naboru kandydatów do projektu pt: "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy". Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na udział w spotkaniu. Poniżej znajduje się dokładny opis projektu oraz korzyści dla pracowników firm zainteresowanych udziałem w projekcie:

Z dniem pierwszego listopada 2017 r. Firma INNpuls rozpoczęła realizację projektu pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Ze strony krajowej partnerami w projekcie są dwa klastry reprezentujące regionalne inteligentne specjalizacje Podkarpacia, tj. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", natomiast partnerem zagranicznym jest portugalska firma INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A.

Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się.

Projekt polega na zaadaptowaniu sprawdzonych w warunkach portugalskich rozwiązań w zakresie kształcenia osób dorosłych i wypracowaniu modelu kształcenia odpowiedniego do warunków polskich. Model dotyczy edukacji osób pracujących o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych(dotyczących np.  uczenia się; umiejętności matematyczno-technicznych; przedsiębiorczości; komunikacji; ICT) oraz zawodowych, co poprawi ich pozycję zawodową. Model ten zostanie sprawdzony na  45 pracownikach firm zrzeszonych w 2 dwóch klastrach, reprezentujących inteligentne specjalizacje regionalne, a następnie wdrożony przez instytucje oferujące różne formy kształcenia dla osób dorosłych.

Zapraszamy do udziału w projekcie Firmy zrzeszone w klastrach Jakość Życia oraz Dolina Lotnicza. W ramach testowania wypracowanego modelu kształcenia osób dorosłych firma INNpuls sp. z o.o. oferuje możliwość przeszkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach
w zakresie kompetencji kluczowych oraz zawodowych z uwzględnieniem możliwości indywidualnych pracownika oraz wymagań stanowiska pracy.

Korzyści dla firm

 • Możliwość przeszkolenia pracowników bez nakładów finansowych
 • Zwiększenie u przeszkolonych pracowników świadomości w zakresie rozwoju zawodowego
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji kluczowych ułatwiających lepsze  funkcjonowanie w środowisku pracy,
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy na danym stanowisku lub potrzebnych do awansu (możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych dostępnych w ofercie rynkowej)
 • Wpływ na wybór szkolenia profesjonalnego pracownika
 • Niewielkie zaangażowanie organizacyjne i czasowe ze strony Firmy

Korzyści dla pracownika

 • Możliwość skorzystania ze szkoleń bez nakładów finansowych
 • Możliwość zaplanowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do własnych  możliwości
 • Szeroki wachlarz oferty szkoleniowej
 • Dostosowanie szkoleń do potrzeb pracownika
 • Możliwość podniesienia kompetencji ogólnych, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • Możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych, rozwijających kompetencje niezbędne w pracy
 • Poprawa sytuacji na rynku pracy (możliwość awansu płacowego, stanowiskowego, poprawa bezpieczeństwa zatrudnienia)

Kryteria kwalifikacyjne do projektu dla pracowników

Osoby zatrudnione w firmach zrzeszonych w dwóch klastrach Doliny Lotniczej i Jakości Życia, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe (w tym 24K i 21M), z wykształceniem maksymalnie średnim, nieuczestniczące w kształceniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy (priorytet będą miały osoby powyżej 35 roku życia ze stażem pracy powyżej 8 lat

Przewidziane działania na rzecz uczestników projektu

 1. Rekrutacja uczestników projektu (sierpień-wrzesień 2018 r.)
 2. Audyt potencjału pracownika przeprowadzony przez doradcę zawodowego (IV kw. 2018 r.)
 3. Utworzenie indywidualnych profili uczestników projektu na portalu Indeks zdobywanych kompetencji umożliwiających monitorowanie postępów szkoleniowych (IV kw. 2018 r.)
 4. Opracowanie ścieżek rozwoju pracowników uczestniczących w projekcie (IV kw. 2018 r.)
 5. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, także przy wykorzystaniu e-learningu(I kw. 2019 r.).

Szkolenia zawodowe wybrane na podstawie przeprowadzanego audytu potencjału uczestników projektu i oczekiwań pracodawcy (I i II kw. 2019 r.)

Seminarium - Synergia wybranych walorów Podkarpacia

Dnia 15 marca 2017 r. odbyło się seminarium pt. "Synergia wybranych walorów Podkarpacia - zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT". Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)”, w którym Uniwersytet Rzeszowski pełnił rolę partnera  odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań społecznych. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

 

W spotkaniu udział wzięli:

- prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania

i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej

- dr hab., prof. UR Paweł Grata, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

- dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Wydział Medyczny UR

- Andrzej Rybka, pilot, członek Aeroklubu Rzeszowskiego

- Łukasz Smykla, Nomino Sp.z.o.o

- Przedsiębiorcy

- Organizacje pozarządowe

- Pracownicy naukowo-dydaktyczni UR

 

Celem spotkania była dyskusja z udziałem ekspertów w zakresie zdrowia, ekoinnowacji i awioturystyki na temat aktualnych potrzeb, oczekiwań oraz sposobów efektownego wdrażania i użytkowania rozwiązań komunikacyjnych dostępnych na platformie Synergos.

 

Wizyta studyjna w Dolnej Bawarii

W dniach 17-19 października br. miała miejsce wizyta studyjna w Dolnej Bawarii organizowana przez Klaster Kraina Podkarpacie w ramach promocji branży jakości życia jako inteligentnej specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Partnerem po stronie niemieckiej była uzdrowiskowa gmina targowa Bad Birnbach w Dolnej Bawarii, w regionie Landshut, w powiecie Rottal-Inn. Jest to region zbliżony klimatem oraz ukształtowaniem terenu do Podkarpacia, posiada podobne wyzwania narzucone przez specyfikę klimatyczno – topograficzną tym samym stanowił idealny benchmark. Delegacja złożona z pięciu przedsiębiorców reprezentujących sektor jakości życia oraz koordynatora klastra miała możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami w z obszaru zarządzania obiektami turystycznymi na obszarze wiejskim. Wśród odwiedzanych miejsc były innowacyjne hotele, nowoczesne gospodarstwa agroturystyczne, ścieżki przyrodnicze oraz pole golfowe. Zebrana wiedza i podpatrzone rozwiązania będą stanowiły inspirację dla podkarpackich przedsiębiorców. 

Wizyta studyjna finansowana przez Województwo Podkarpackie w ramach projektu promocji gospodarczej.