Wydarzenia

Wizyta w Miami

W dniach 1-7 czerwca 2014 miała miejsce wizyta władz regionalnych oraz przedstawicieli kluczowych klastrów Województwa Podkarpackiego w Miami na Florydzie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy ze stanem Floryda oraz rozpoznanie szans biznesowych w związku z planowanym uruchomieniem połączenia Cargo między Rzeszowem a Miami. Przedstawiciele Klastra „Kraina Podkarpacie” reprezentującego jedną z „inteligentnych” specjalizacji regionalnych znaleźli się w gronie zaproszonych do udziału w misji wyjazdowej.  

Podpisanie listu intencyjnego między Klastrem Kraina Podkarpacie a Miastem Rzeszowem dotyczącego wspólnej promocji oraz współpracy.

W dniach 27-28 maja 2014 roku w Rzeszowie miało miejsce V Forum Innowacji poświęcone turystyce. Dzięki życzliwości organizatorów Forum w tym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Klaster Kraina Podkarpacie miał wyjątkową okazję zaprezentować się na stoisku oraz podczas paneli dyskusyjnych. Najważniejszym jednak wydarzeniem było uroczyste podpisanie listu intencyjnego między Klastrem Kraina Podkarpacie a Miastem Rzeszowem dotyczącego wspólnej promocji oraz współpracy. 

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

http://pomia.pl/start-rz/147-miasta/rzeszow/lokalne/2872-list-intencyjny-klaster-podkarpacie-umrzeszow

 

 

 

 

Wizyta Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz „Krainy Podkarpacie” w Szwecji.

W dniach 14-16 kwietnia 2014r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z grupą ekspertów oraz Koordynatorem Klastra „Kraina Podkarpacie” wziął udział w wizycie studyjnej do Szwecji. Celem organizowanego przez Klaster wyjazdu  było odwiedzenie regionu Skania na południu Szwecji oraz zapoznanie się z najlepszymi praktykami w obszarze: „zielonego”, plus energetycznego budownictwa, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyjazd został oceniony jako niezwykle inspirujący i pouczający i planowane są kolejne kroki mające na celu implementację najlepszych skandynawskich rozwiązań do warunków podkarpackich.

Klaster Kraina Podkarpacie został partnerem w projekcie CARE – Clean Aerospace Regions.

Klaster Kraina Podkarpacie został partnerem w projekcie CARE – Clean Aerospace Regions.

Więcej o projekcie pod poniższym linkiem: 

http://care-aero.eu/ 

 

Umowa z Lufthansą

W dniu 10.12.2013r. została podpisana umowa pomiędzy Klastrem Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" a Lufthansą, dotycząca wzajemnej promocji.

http://www.lufthansa.com/

Debata - współpraca Polska-Chiny z uwzględnieniem aspektu regionalnego

W dniu 18.11.2013 miała miejsce debata pn. "Współpraca Polska-Chiny z uwzględnieniem aspektu regionalnego" podczas, której została zaprezentowana wizja możliwej współpracy Klastra Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" z partnerem chińskim, w kontekście rozwoju regionalnego.

 

"Zielone Wzgórza" wpisane na wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt Klastra Kraina Podkarpacie pn. "Zielone Wzgórza Podkarpacia" został wpisany na listę przedsięwzięć priorytetowych województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Jest to wstępna lista, która będzie jeszcze weryfikowana w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod poniższym linkiem:
http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/strategia/2671-jest-wstepna-lista-przedsiewziec-priorytetowych-na-lata-2014-2020

Konferencja okulistyczna - "Sokolim Okiem"

W dniu 14 września 2013 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji  WSIiZ w Kielnarowej  miała miejsce konferencja okulistyczna pt. „Sokolim Okiem”. Organizatorem konferencji była firma Visum Clinic, która we współpracy z firmą Sagier PR s.c. zorganizowała wydarzenie na najwyższym poziomie. Dzięki życzliwości  i zaangażowaniu Prezesa  Visum Clinic Pana Pawła Chmiela, Klaster „Kraina Podkarpacie” miała możliwość zaprezentowania swojej strategii przed licznym gronem specjalistów.

Więcej informacji: http://www.biznesistyl.pl/lifestyle/zdrowie/1312_okulistyka-wczoraj,-dzis-i-jutro.html

Kraina Podkarpacie na I Targach Ekonomii Społecznej

W dniach 14 – 15 września 2013 Klaster „Kraina Podkarpacie” był promowany na I Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej w Millennium Hall, w Rzeszowie. Wśród 50 uczestniczących w targach podmiotów nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Targi odwiedzili również zagraniczni prelegenci reprezentujący najbardziej doświadczone podmioty ekonomii społecznej w Europie. 

 

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia “Kraina Podkarpacie” 2013

Walne Zebranie Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” odbyło się w dniu 25.06.2013r., w Głogowie Małopolskim, w siedzibie Członka Klastra NTB Active Club. Na zebraniu obecnych było 33 Członków Zwyczajnych, którym Pan Rafał Darecki, koordynator klastra, przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2012 oraz 2013. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie zatwierdziło bilans na rok 2012.

Pan prof. dr hab. Leszek Woźniak przedstawił rozwój klastra w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego a Prezes Zarządu Pani Monika Szymańska omówiła ambitne plany rozwoju i finansowania klastra na rok 2013.

Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Agata Rybka i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Sylwia Dziedzic określiły wyniki finansowe klastra jako bardzo dobre. Członkowie Honorowi: Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” Pan Marek Darecki oraz Dyrektor Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” Pan Andrzej Rybka, podkreślili wyjątkowo dynamiczny rozwój klastra i jego znakomitą perspektywę rozwoju.