News

Synergos – współpraca dla rozwoju - Seminarium w ramach Projektu MASIT_COD

Dnia 19.09.2016 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się Seminarium pt. „Synergos – współpraca dla rozwoju” pod patronatem honorowym prof. Aleksandra Bobko, Senatora RP i sekretarza stanu MNiSW. Seminarium zostało zorganizowane dla przedstawicieli samorządów z terenu Podkarpacia zainteresowanych rezultatami Projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

W trakcie Seminarium przedstawiono wyniki fazy badawczej Projektu, zaprezentowano opracowany model aktywizacji społeczności lokalnych oraz omówiono działania planowane do realizacji w fazie pilotażowej. W fazie badawczej przeprowadzono pogłębione badania zasobów lokalnych oraz wypracowano narzędzie IT, którym jest portal Synergos, umożliwiający społeczne współprojektowanie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych (co-design) w pięciu powiatach objętych projektem. W fazie pilotażowej planowane jest m.in. testowanie i doskonalenie opracowanych rozwiązań. Organizacja Seminarium umożliwiła dyskusję na ich temat dzięki czemu będzie możliwe systematyczne dostosowywanie zaprojektowanych rozwiązań do potrzeb użytkowników.

Podsumowanie fazy badawczej projektu MASIT_COD

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rezultatami fazy badawczej projektu o akronimie MASIT_COD, która zakończyła się dnia 31.08.2016 r. Faza ta miała na celu przeprowadzenie pogłębionych badań zasobów endogennych wybranych powiatów województwa podkarpackiego oraz wypracowanie modelu aktywizacji społeczności lokalnych wspieranego przez narzędzie IT – portal Synergos, umożliwiający społeczne współprojektowanie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych (co-design) w wybranych sektorach jakości życia: ekotechnologie, turystyka, zdrowie. Od dnia 01.09.2016 r. realizowana będzie faza pilotażowa w/w projektu, mająca na celu testowanie i rozwój opracowanych rozwiązań.

Projekt MASIT_COD został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne i jest realizowany przez Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” wraz z partnerami: Uniwersytetem Rzeszowskim, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o.

Synergia kapitałów w województwie podkarpackim

Dnia 14.06.16 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja pt. „Synergia kapitałów Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design a wyniki badań wśród mieszkańców Podkarpacia”, zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o. Celem organizatorów konferencji, w której uczestniczyli zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele władz samorządowych, biznesu i organizacji pozarządowych było zaprezentowanie rezultatów fazy badawczej Projektu pn.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego społeczny Co-design, polegający na współtworzeniu produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia – zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie. Rezultaty Projektu umożliwią identyfikację, wyzwolenie i ekonomiczne wykorzystanie wewnętrznego potencjału mieszkańców Podkarpacia, a także profesjonalizację działań wspólnot, samorządów, lokalnego biznesu, NGO i naukowców. Narzędziem IT stymulującym społeczny Co-design będzie portal pn. SYNERGOS oferujący innowacyjne sposoby komunikacji, dystrybucji informacji i współpracy.

Konferencję uroczyście rozpoczął JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek. W pierwszej części konferencji przedstawiono idee i cele projektu, zaprezentowano wyniki badań społecznych zrealizowanych w jego ramach oraz dokonano prezentacji portalu SYNERGOS. W drugiej części konferencji przeprowadzono dyskusję panelową z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy wskazali mocne i słabe strony projektowanych rozwiązań, a także przedstawili własne propozycje wykorzystania rezultatów Projektu i kapitałów, którymi dysponuje Podkarpacie do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Zaproszenie na seminarium "Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów"

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Asocjacją DOSTLIK serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym spotkaniu informacyjnym „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://podkarpackie.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/199420,zapraszamy-na-seminarium-rynki-azji-srodkowej-kazachstan-uzbekistan-azerbejdzan-szanse-rozwoju-dla-polskich-eksporterow-.html

Attachments:
Download this file (Program_Azja Środkowa.pdf)Program_Azja Środkowa.pdf[ ]214 Kb

V edycja badania fokusowego w ramach projektu MASIT_COD

Piąte spotkanie z ekspertami reprezentującymi organizacje i instytucje działające w powiecie przemyskim odbyło się dnia 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i skonsultowane prace nad portalem prowadzone przez partnera w projekcie - firmę NOMINO. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych udało się lepiej rozpoznać potencjał Sektora Jakości Życia w powiecie przemyskim.

III Spotkanie fokusowe w ramach projektu MASIT_COD

Trzecie spotkanie z ekspertami odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Lubaczowa z przedstawicielami organizacji i instytucji działających w powiecie lubaczowskim. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i skonsultowane prace nad portalem prowadzone przez partnera w projekcie - firmę NOMINO. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych udało się lepiej rozpoznać potencjał Sektora Jakości Życia w powiecie lubaczowskim.

Zapytanie ofertowe MASIT_COD/4/2016

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu. Treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/4/2016 wraz z załącznikami znajduje się poniżej w załączonych plikach.  

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia do 18.03.2016 r. do godz. 10.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu. 

I spotkanie fokusowe w ramach projektu MASIT_COD

Rozpoczęły się spotkania fokusowe w ramach projektu MASIT_COD.  

Pierwsze spotkanie z ekspertami odbyło się w gminie Czudec, w powiecie strzyżowskim. Zostały zaprezentowane i skonsultowane prace nad portalem przez partnera w projekcie - firmę NOMINO. Dyskusja, będąca częścią badań Sektora Jakości Życia, była moderowana przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedsiębiorcy, mieszkańcy i samorządowcy pomogli lepiej Zespołowi Badawczemu poznać potencjał Sektora Jakości Życia w powiecie.

W najbliższym czasie planowane są podobne spotkania w powiecie ropczycko- sędziszowskim, rzeszowskim, przemyskim i lubaczowskim.

Odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia (zapytanie ofertowe nr MASIT_COD/1/2016)

Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym NR MASIT_COD/1/2016 w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Zapytanie ofertowe MASIT_COD/3/2016

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu. Treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/3/2016 wraz z załącznikami znajduje się poniżej w załączonych plikach.  

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10.02.2016 r. do godz. 16.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu.