News

Odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia (zapytanie ofertowe nr MASIT_COD/2/2016)

Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym NR MASIT_COD/2/2016 w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Zapytanie ofertowe MASIT_COD/2/2016

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu. Treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/2/2016 wraz z załącznikami znajduje się poniżej w załączonych plikach.  

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 04.02.2016 r. do godz. 10.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu. 

Zapytanie ofertowe MASIT_COD/1/2016

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na urządzenie wielofunkcyjne i dysk zewnętrzny. Treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/1/2016 wraz z załącznikami znajduje się poniżej w załączonych plikach.  

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 04.02.2016 r. do godz. 10.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i dysku zewnętrznego.

Odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia (zapytanie ofertowe nr MASIT_COD/2/2015)

Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym NR MASIT_COD/2/2015 w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Przedłużenie terminu składania ofert na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” przedłuża termin składania oferty cenowej na urządzenie wielofunkcyjne w ramach zapytania ofertowego nr MASIT_COD/2/2015 do dnia 28.10.2015 do godziny 10:00.

Wyniki konkursu na nazwę portalu

Gratulujemy zwycięzcy konkursu i zapraszamy po odbiór nagrody!

Na zebraniu w dniu 1 października 2015 Komisja Konkursowa w składzie: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezes Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Prezes Nomino Sp. z o.o., Prezes KlasterPro.pl Sp. z o.o., Kierownik Projektu oraz Przewodniczący Zespołu Badawczego wybrała propozycję nazwy portalu „SYNERGOS” pochodzącą ze zgłoszenia nr 1.1/MASITCOD/2015.

Konkurs z nagrodami na nazwę portalu

"Kraina Podkarpacie" ogłasza konkurs na nazwę portalu umożliwiającego społeczny Co-design (współtworzenie) przez innowacyjne sposoby komunikacji, dystrybucji informacji
i współpracy interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, władze lokalne, organizacje pozarządowe itp.).

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia.

Nagrodą Główną jest usługa SPA w ośrodku NTB  Active Club oraz kolacja dla 2 osób. Autorzy prac wyróżnionych przez Komisję otrzymają nagrody dodatkowe – gadżety promocyjne.

Sponsorem Głównym Nagrody jest firma  NTB Active Club, ul. Piaski 41, 36-060 Głogów Małopolski.

Termin naboru prac: 31.08.2015 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu:  15.09.2015 r.

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać elektroniczną (skan) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dopiskiem „Konkurs”.

Konferencja "Ukryte kapitały Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design"

W imieniu partnerów konsorcjum: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Nomino Sp. z o.o., KlasterPro.pl Sp. z o.o. oraz Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Ukryte kapitały Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design” w dniu 26 czerwca 2015 roku. 

Jest to wydarzenie inaugurujące projekt: Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD).

Celem projektu jest opracowanie modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego współtworzenie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia (zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie).

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19.06.2015 na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie na nr: 17 866 12 99.

Zapytanie ofertowe (opracowanie graficzne logo projektu i księgi znaków)

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie graficzne logo projektu i księgi znaków. Poniżej znajdą Państwo pełną treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/1/2015 wraz z załącznikami.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na niniejszy adres e-mail do dnia 23.06.2015 r. do godz. 12.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie logo projektu.

 

II wizyta studyjna w Szwecji

Celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie transferu wiedzy i technologii, które są stosowane w Szwecji, w regionie Skanii.

Na wizytę studyjną oprócz zespołu projektowego pojechało 4 uczestników biorących udział w szkoleniach. Program wizyty uwzględniał dobre i inspirujące praktyki w branży turystycznej, usług medycznych, zdrowej żywności, i eko-technologii.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wyjazdu: