Wydarzenia

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego trwają prace nad aktualizacją „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020”. 20 sierpnia 2012 miało miejsce pierwsze spotkanie podzespołu do spraw turystyki. Klaster Kraina Podkarpacie reprezentowany jest przez Prezesa Klastra Monikę Szymańską oraz członka honorowego klastra Marka Dareckiego. Uczestnictwo przedstawicieli klastra Kraina Podkarpacie w opracowaniu aktualizacji Strategii zapewni uwzględnienie postulatów naszego środowiska w długofalowym planie rozwoju województwa. W niedługim czasie zorganizowane zostanie spotkanie członków naszego klastra w celu omówienia dyskusji toczących się w Urzędzie Marszałkowskim przy opracowywani aktualizacji Strategii.