News

Zapytanie ofertowe MASIT_COD/1/2016

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na urządzenie wielofunkcyjne i dysk zewnętrzny. Treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/1/2016 wraz z załącznikami znajduje się poniżej w załączonych plikach.  

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 04.02.2016 r. do godz. 10.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i dysku zewnętrznego.

Odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia (zapytanie ofertowe nr MASIT_COD/2/2015)

Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym NR MASIT_COD/2/2015 w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Przedłużenie terminu składania ofert na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” przedłuża termin składania oferty cenowej na urządzenie wielofunkcyjne w ramach zapytania ofertowego nr MASIT_COD/2/2015 do dnia 28.10.2015 do godziny 10:00.

Wyniki konkursu na nazwę portalu

Gratulujemy zwycięzcy konkursu i zapraszamy po odbiór nagrody!

Na zebraniu w dniu 1 października 2015 Komisja Konkursowa w składzie: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezes Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Prezes Nomino Sp. z o.o., Prezes KlasterPro.pl Sp. z o.o., Kierownik Projektu oraz Przewodniczący Zespołu Badawczego wybrała propozycję nazwy portalu „SYNERGOS” pochodzącą ze zgłoszenia nr 1.1/MASITCOD/2015.

Konkurs z nagrodami na nazwę portalu

"Kraina Podkarpacie" ogłasza konkurs na nazwę portalu umożliwiającego społeczny Co-design (współtworzenie) przez innowacyjne sposoby komunikacji, dystrybucji informacji
i współpracy interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, władze lokalne, organizacje pozarządowe itp.).

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia.

Nagrodą Główną jest usługa SPA w ośrodku NTB  Active Club oraz kolacja dla 2 osób. Autorzy prac wyróżnionych przez Komisję otrzymają nagrody dodatkowe – gadżety promocyjne.

Sponsorem Głównym Nagrody jest firma  NTB Active Club, ul. Piaski 41, 36-060 Głogów Małopolski.

Termin naboru prac: 31.08.2015 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu:  15.09.2015 r.

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać elektroniczną (skan) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dopiskiem „Konkurs”.

Konferencja "Ukryte kapitały Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design"

W imieniu partnerów konsorcjum: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Nomino Sp. z o.o., KlasterPro.pl Sp. z o.o. oraz Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Ukryte kapitały Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design” w dniu 26 czerwca 2015 roku. 

Jest to wydarzenie inaugurujące projekt: Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD).

Celem projektu jest opracowanie modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego współtworzenie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia (zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie).

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19.06.2015 na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie na nr: 17 866 12 99.

Zapytanie ofertowe (opracowanie graficzne logo projektu i księgi znaków)

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie graficzne logo projektu i księgi znaków. Poniżej znajdą Państwo pełną treść zapytania ofertowego nr MASIT_COD/1/2015 wraz z załącznikami.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza ofertowego do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na niniejszy adres e-mail do dnia 23.06.2015 r. do godz. 12.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie logo projektu.

 

II wizyta studyjna w Szwecji

Celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie transferu wiedzy i technologii, które są stosowane w Szwecji, w regionie Skanii.

Na wizytę studyjną oprócz zespołu projektowego pojechało 4 uczestników biorących udział w szkoleniach. Program wizyty uwzględniał dobre i inspirujące praktyki w branży turystycznej, usług medycznych, zdrowej żywności, i eko-technologii.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wyjazdu:

 

Zakończenie I modułu szkoleń – projekt Green Highlands

W pierwszym module szkoleń pn. „Współpraca i zarządzanie” zorganizowanym dla 27 uczestników projektu Green Highlands, znalazło się siedem tematów warsztatowych:

  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 z uwzględnieniem pozycji zw. zielonymi rozwiązaniami,
  • Networking: techniki budowania relacji biznesowych,
  • Zarządzanie innowacjami,
  • Zarządzanie kompleksami turystyczno- rekreacyjnymi z elementami marketingu,
  • Marketing usług turystycznych,
  • Warsztaty z pozyskiwania kapitału na innowacyjne projekty.

W lutym rozpocznie się II moduł pn. „Zielone rozwiązania”.

First study visit in Sweden – project GREEN HIGHLANDS

The first study visit to Sweden within the project GREEN HIGHLANDS about knowledge transfer between science and companies in regards to "green” solutions,  took place in November 2014. It was organized by  Krinova Incubator & Science Park.

The participants learnt a lot about very creative environment for innovative business solutions in the incubator in Kristianstad, along with interesting examples of start-ups companies, good study case of cluster Malmö Cleantech City and ecological system for public transport and green energy production.

You are welcome to learn more about what happened in Sweden from the file attached.